Direktor Agencije prisustvovao svečanom otvaranju nove fabrike Sarajevskog kiseljaka

Dr.sci. Džemil Hajrić, direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i Amela Isić, predsjednica Komisije za priznavanje prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda u Bosni i Hercegovini prisustvovali su 21. januara 2020. godine svečanosti otvaranja nove fabrike Sarajevskog kiseljaka koja je održana u Kreševu.

Investicijom u izgradnju nove fabrike na površini od 30.000 m² značajno su povećani proizvodni kapaciteti Sarajevskog kiseljaka te su otvorena nova radna mjesta.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u skladu sa svojim nadležnostima, pruža podršku subjektima u poslovanju s hranom koji na tržište Bosne i Hercegovini stavljaju prirodnu mineralnu i prirodnu izvorsku vodu.

U  skladu  s  odredbama  Pravilnika  o  prirodnim  mineralnim  i  prirodnim  izvorskim  vodama  („Službeni glasnik  BiH“, br. 26/10 i 32/12), prirodna mineralna i prirodna izvorska voda koja se stavlja na tržište Bosne i Hercegovine mora imati Rješenje koje izdaje Agencija da je proizvedena, uskladištena i stavljena u promet u skladu sa odredbama navedenog Pravilnika.

Agencija također nastoji pružiti potrebnu tehničku podršku proizvođačima prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda proizvedenih u Bosni i Hercegovini pri izvozu na druga tržišta.

Agencija je, u saradnji s Komisijom za priznavanje prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda u Bosni i Hercegovini, u decembru 2019. godine provela proceduru obrade zahtjeva, pripremila i donijela odgovarajuće potvrde za prirodnu mineralnu vodu „Sarajevski kiseljak“, prirodnu izvorsku vodu „Nevra“ i prirodnu izvorsku vodu „Leda” kojom je omogućen nastavak izvoza navedenih voda na tržište Republike Hrvatske nakon stupanja na snagu Zakona o poljoprivredi („Narodne novine”, broj 118/18) kojim su propisane dodatne obaveze za proizvođače prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda.