EFSA: „Čuvajte zdravlje bilja, zaštitite život!”

Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA), u saradnji sa Evropskom komisijom i zemljama članicama, pokrenula je kampanju o zdravlju bilja (#PlantHealth4Life).  Kampanjom se promiče svijest o zdravlju bilja i njegovoj povezanosti sa našom svakodnevicom.

Bilje čini jezgru života na Zemlji: daje nam zrak koji udišemo i hranu koju jedemo. Danas je bilje pod teškim pritiskom zbog klimatskih promjena i ljudskih aktivnosti, kao što su trgovina i putovanja. Organizmi štetni za bilje mogu uzrokovati razorne ekonomske i ekološke gubitke. Xylella fastidiosa, na primjer, naštetila je milionima stabala masline u italijanskoj regiji Puglia, a slučajevi se prijavljuju širom južne Evrope.

„Zdravlje bilja ključno je za našu dobrobit i okoliš. EFSA, Evropska komisija i države članice sarađuju da bi zaštitile EU od organizama štetnih za zdravlje bilja i od bolesti povezanih sa biljem. Kampanja #PlantHealth4Life zajednička je inicijativa kojom se podiže svijest građana o rizicima po zdravlje bilja. Angažovanjem pojedinaca širom EU naš je cilj izgraditi kolektivnu odgovornost u održavanju zdravlja bilja”, rekao je izvršni direktor EFSA-e, Bernhard Url.

„Dok je inicijativa Jedno zdravlje visoko na ljestvici plana djelovanja Evropske komisije, zaštita od organizama štetnih po zdravlje bilja i bolesti koje dolaze u EU prioritet je za sve nas. Najmanjim mjerama mogu se ostvariti najveći efekti. To započinje tako da se opskrbimo pravim informacijama i pobrinemo se da svako razumije ovu borbu te da značajan doprinos vodećoj ulozi EU u zaštiti naše biološke raznolikosti”, rekla je Claire Bury, zamjenica glavne direktorice za održivost hrane pri Generalnom direktoratu za zdravlje i sigurnost hrane (DG SANTE).

Naše aktivnosti su ključne – angažujmo se!

„Čuvajte zdravlje bilja, zaštitite život” je poruka kampanje, a svi imamo ključnu ulogu u tome! Posjetite web stranicu kampanje #PlantHealth4Life i saznajte kako možete zaštititi zdravlje bilja:

  • Putujete li izvan EU? Ako vam se tokom putovanja svidi neka egzotična biljka, slikajte je, a nemojte je ponijeti kući, jer biste tako mogli širiti nove štetne organizme.
  • Štetni organizmi i bolesti također mogu doći preko bilja koje kupujemo, ako nije provjereno i certificirano na ispravan način. Kada na internetu kupujete bilje koje nije u EU, provjerite je li popraćeno zdravstvenim certifikatom.
  • Razgovarajte sa djecom o značaju bilja kako bismo odgojili mlađu generaciju zagovornika zdravlja bilja.

Svako može podržati kampanju. Na web stranici kampanje #PlantHealth4Life možete pronaći resurse prevedene na sve jezike EU – materijale za saopćenja, videozapise te objave na društvenim mrežama koje možete podijeliti na svojim kanalima. Zajedno možemo osigurati zdraviju budućnost za nas, naše zajednice i okoliš!

Kampanja #PlantHealth4Life je višegodišnja kampanja pokrenuta na zahtjev EK i zasnovana na dubinskoj analizi percepcije i ponašanja u vezi sa zdravljem bilja širom EU. Ove je godine kampanja usmjerena na sljedećih 12 zemalja: Belgija, Cipar, Crna Gora, Češka, Estonija, Finska, Grčka, Latvija, Litva, Mađarska, Sjeverna Makedonija i Slovenija. Dodatno, 3D videoinstalacije pružit će sveobuhvatno iskustvo u tri najaktivnija čvorišta za putovanje izvan EU: Amsterdamu, Madridu i Milanu.