EFSA: „EU bira sigurnu hranu“

Kako bi potaknula građane na kritičko razmišljanje prilikom svakodnevnog odabira hrane, Evropska agencija za sigurnost hrane (European Food Safety Authority, EFSA) pokrenula je kampanju pod nazivom „EU bira sigurnu hranu“ („EU choose safe food“). Cilj kampanje je podići svijest potrošača o ulozi nauke u sistemu sigurnosti hrane, te potaknuti Evropljane da hranu biraju sa povjerenjem zahvaljujući nauci koja ima ključnu ulogu u osiguravanju sigurnosti hrane.

Evropski potrošači su među najzaštićenijim i najinformisanijim na svijetu u pogledu rizika porijeklom iz hrane. Sistem sigurnosti hrane EU nudi svim potrošačima mogućnost da znaju kako je hrana koju konzumiraju proizvedena, obrađena, pakovana, označena i prodana. U sklopu ovog sistema, EFSA-ini nezavisni eksperti revidiraju naučne podatke i studije kako bi procijenili rizike porijeklom iz hrane. Tako se osigurava da su prehrambeni proizvodi koji se nalaze na tržištu sigurni.

EFSA pruža nezavisne savjete zasnovane na nauci kako bi pomogla Evropljanima da budu informisani pri odabiru hrane. EFSA sarađuje sa vrhunskim naučnicima iz cijele EU i šire, koji analiziraju, procjenjuju i savjetuju, na osnovu najnovijih dokaza, koja hrana je sigurna i predstavlja li rizik za potrošače.

Osim sigurnosti potrošača, rad EFSA-e ključan je i za zaštitu životinja i okoliša od rizika povezanih sa prehrambenim lancem.  EFSA-ini savjeti su ključni prilikom izrade EU zakonodavstva u oblasti sigurnosti hrane.

U međusobno povezanom prehrambenom lancu EFSA sarađuje sa nacionalnim institucijama iz oblasti sigurnosti hrane širom Evrope, s ostalim nacionalnim partnerima i međunarodnim tijelima, kako bi Evropljani mogli bezbrižno uživati u svojoj hrani.

Zvanična web stranica kampanje na kojoj se mogu pronaći informacije i savjeti o higijeni hrane, tumačenju oznaka na deklaracijama hrane, alergenima i drugim aktuelnim temama dostupna je na sljedećoj poveznici:

https://campaigns.efsa.europa.eu/EUChooseSafeFood/#/index-hr