EFSA: Konkurs za pripravnički staž

Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA) objavila je konkurs za plaćeni pripravnički staž u sjedištu EFSA-e u Parmi. Pripravnike će tokom staža nadzirati, usmjeravati i pratiti mentori. Poziv je otvoren i za kandidate iz zemalja u procesu pristupanja EU, među kojima je Bosna i Hercegovina. Pripravnički staž služi za stjecanje radnog iskustva i znanja u različitim oblastima rada EFSA-e.

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće obavezne uslove:

  • Završen studij u trajanju od najmanje tri godine do datuma zatvaranja poziva;
  • Dobro poznavanje engleskog jezika (minimalno B2 prema CEFR);
  • Da kandidat do sada nije obavljao stručnu praksu u EFSA-i, bio u radnom odnosu s EFSA-om na bilo koji način ili primao bilo kakvu vrste naknade od EFSA-e;
  • Da kandidat karakternim osobinama zadovoljava zahtjeve poslova u koje će biti uključen (npr. potpisana izjava o nekažnjavanju).

Kandidati u procesu prijave, shodno svojim preferencijama, biraju dvije oblasti rada EFSA-e. Prijava na konkurs podnosi se elektronskim putem, a detaljnije informacije i obrazac za prijavu dostupni su na sljedećem linku. Kandidati mogu dopuniti ili povući svoju prijavu sve do kraja konkursa.

Rok za prijavu na konkurs je 15. maja 2023. godine.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti putem e-maila recruitment@efsa.europa.eu.

EFSA je referentna institucija Evropske unije za naučnu procjenu rizika u oblasti sigurnosti hrane i hrane za životinje. U saradnji sa nacionalnim institucijama, te uz savjetovanje sa zainteresovanim stranama, EFSA daje nezavisne naučne savjete i osigurava jasnu komunikaciju o postojećim i novonastalim rizicima.