EFSA:  Povodom Međunarodne godine zdravlja bilja pokrenuta specijalizirana web stranica

Biljke koje čine oko 80 procenata naše ishrane  izložene su djelovanju različitih štetočina. Prema procjenama Organizacije za poljoprivredu i hranu Ujedinjenih nacija (United Nations Food and Agriculture Organization, UN FAO), na godišnjem nivou propadne oko 40% usjeva. Milioni ljudi zbog toga pate od gladi, a istovremeno nastaje velika šteta za poljoprivredu i okoliš. Faktori kao što su klimatske promjene, globalizacija trgovine i ekspanzija turizma doprinose povećanju rizika od novih biljnih štetočina i oštećenja usjeva, vrtova i parkova.

Imajući u vidu naprijed navedeno, Ujedinjene nacije su 2020. godinu proglasile Međunarodnom godinom zdravlja bilja. Cilj je podizanje svijesti javnosti o tome kako zaštita bilja može doprinijeti rješavanju problema gladi, smanjenju siromaštva, zaštiti okoliša, ekonomskom razvoju te realizaciji UN-ovih Milenijskih razvojnih ciljeva (Millennium Development Goals, MDGs).

Kako bi doprinijela obilježavanju Međunarodne godine zdravlja bilja, Evropska agencija za sigurnost hrane (European Food Safety Authority,  EFSA) pokrenula je specijaliziranu web stranicu putem koje će promovisati aktivnosti koje provodi zajedno sa svojim partnerima, a koje se odnose na suzbijanje biljnih štetočina i zaštitu kultivisanog i divljeg bilja u Evropi.

Web stranica EFSA-e posvećena Međunarodnoj godini zdravlja bilja dostupna je putem sljedećeg linka: https://www.efsa.europa.eu/en/international-year-plant-health.