EFSA: Poziv kandidatima za pripravnički staž

Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA) objavila je poziv kandidatima za pripravnički staž. Poziv je otvoren i za kandidate iz zemalja u procesu pristupanja EU, među kojima je Bosna i Hercegovina. Pripravnički staž služi za stjecanje radnog iskustva i znanja u različitim oblastima rada EFSA-e, a vrši se u sjedištu ove institucije u Parmi, Italija.

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće obavezne uslove:

  • Završen studij u trajanju od najmanje tri godine do datuma zatvaranja poziva;
  • Dobro poznavanje engleskog jezika (minimalno B2 prema CEFR);
  • Da kandidat do sada nije vršio stručnu praksu u EFSA-i, bio u radnom odnosu s EFSA-om na bilo koji način ili primao bilo kakvu vrstu naknade od EFSA-e;
  • Da kandidat karakternim osobinama zadovoljava zahtjeve poslova u koje će biti uključen (npr. potpisana izjava o nekažnjavanju).

Detaljnije informacije i obrazac za prijavu dostupni su na sljedećem linku.

Prijava na natječaj vrši se elektronskim putem, a rok za prijavu je 25. aprila 2022. godine.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti putem e-maila traineeships@efsa.europa.eu.