EFSA: Proširena kampanja o afričkoj svinjskoj kugi

Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA) pojačava svoje napore na zaustavljanju širenja afričke svinjske kuge u Evropi širenjem kampanje na još devet zemalja.

EFSA je prošlog ljeta pokrenula veliku kampanju za podizanje svijesti o ovoj bolesti u jugoistočnoj Evropi. Kampanja je provedena u saradnji sa lokalnim vlastima u zemljama koje se, zbog njihove blizine zemljama u kojima je prisutna afrička svinjska kuga, smatraju „ugroženim regionom” – Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Kosovu, Sjevernoj Makedoniji, Sloveniji i Srbiji.

EFSA sada širi kampanju, koja je primarno usmjerena na pomoć uzgajivačima, na Bugarsku, Češku Republiku, Estoniju, Latviju, Litvaniju, Mađarsku, Poljsku, Rumuniju i Slovačku.

Nikolaus Kriz, direktor EFSA-inog Odjeljenja za zdravlje životinja i bilja, tim povodom izjavio je da EFSA, kao naučna organizacija, neumorno radi na izradi procjena i davanju preporuka koje zemljama ugroženim afričkom svinjskom kugom mogu pomoći u zaštiti njihovih životinja i ekonomije.

„Prošle godine smo odlučili primijeniti svoja naučna saznanja na terenu i pokazati da je EFSA predana pomaganju uzgajivačima i drugim ljudima koji žive u sjeni ove užasne bolesti. Kampanja je bila dobro prihvaćena u prvoj grupi zemalja i sada širimo svoju poruku o otkrivanju, prevenciji i prijavljivanju”, izjavio je Kriz.

Kampanja dopunjuje tekuće aktivnosti Evropske komisije i drugih međunarodnih organizacija usmjerene na iskorjenjivanje ove bolesti u Evropi.

Šta je afrička svinjska kuga?

Afrička svinjska kuga (ASK) je virusno oboljenje koje pogađa domaće i divlje svinje. Virus nije opasan po ljude, ali je u mnogim zemljama prouzrokovao značajnu ekonomsku štetu. S obzirom da ne postoje vakcine, zbog izbijanja bolesti može biti potrebno klanje velikog broja svinja, koje se uzgajaju na farmama u pogođenim područjima.

Ciljevi i publika

Cilj kampanje je podizanje svijesti i razumijevanja bolesti ASK u svih 18 zemalja i usredotočena je na grupe ljudi i pojedince koji dolaze u kontakt sa domaćim i divljim svinjama, naročito na uzgajivače svinja. Kampanja se provodi uz neprocjenjivu pomoć lokalnih veterinarskih organizacija, grupa uzgajivača, lovačkih društava, granične policije i drugih relevantnih institucija.

Otkrivanje, prevencija, prijavljivanje

Pošto izbijanje bolesti ASK može imati tako katastrofalne posljedice, otkrivanje, prevencija i prijavljivanje su ključni za suzbijanje ove bolesti. Ovo su ključne riječi kampanje.

Više informacija o kampanji možete pronaći na web stranici www.efsa.europa.eu/StopASF.