EFSA: Tehnički izvještaj o izvorima podataka o bolestima životinja u Bosni i Hercegovini

Mapiranje izvora podataka o bolestima životinja u zemljama Evropske unije i  pretpristupnim zemljama, uključujući Bosnu i Hercegovinu, jedna je od aktivnosti SIGMA projekta koji provodi Evropska agencija za sigurnost hrane (European Food Safety Authority, EFSA). Više informacija o projektu možete pronaći ovdje.

Cilj navedene aktivnosti je identifikacija nadležnih organa za upravljanje podacima o bolestima životinja i populaciji životinja na nacionalnom nivou. Posredstvom Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, kao kontakt tačke EFSA-e, imenovana je kontakt osoba za implementaciju SIGMA projekta pri Uredu za veterinarstvo Bosne i Hercegovine.

EFSA je trenutno fokusirana na tri bolesti životinja čiju procjenu provodi na zahtjev Evropske komisije (afrička kuga svinja, ptičja gripa i bolest kvrgave kože) te na populaciju životinja koja je izložena navedenim bolestima (svinje, perad i goveda).

Na osnovu prikupljenih podataka, EFSA je pripremila i objavila tehnički izvjestaj o rezultatima navedenih aktivnosti u Bosni i Hercegovini, uključujući  „Country Card” koja sadrži podatke o  organima u Bosni i Hercegovini nadležnim za podatke o bolestima životinja (podaci o epidemijama, nadzoru i laboratorijski podaci) i populaciji životinja (goveda, svinje i perad).

Tehnički izvještaj EFSA-e dostupan je na sljedećem linku.