Ekspertska misija o registraciji oznaka originalnosti, geografskog porijekla i tradicionalnog ugleda hrane

U periodu od 5.-8. decembra 2016. godine održana je ekspertska misija o registraciji oznaka originalnosti, geografskog porijekla i tradicionalnog ugleda hrane, koju je Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine organizovala uz podršku Evropske komisije korištenjem Instrumenta tehničke pomoći i razmjene informacija (TAIEX). U saradnji sa nadležnim institucijama entiteta i Brčko distrikta BiH i uz podršku eksperta EU analizirane su procedure registracije oznakaoriginalnosti, geografskog porijekla i tradicionalnog ugleda hrane u skladu sa Uredbom (EU) 1151/2012.

U okviru ekspertske misije u Livnu je održana jednodnevna radionica na kojoj su učestvovali predstavnici nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini, članovi Komisije za registraciju oznaka originalnosti i oznaka geografskog porijekla prehrambenih proizvoda u Bosni i Hercegovini, predstavnici ovlaštenih certifikacijskih tijela i udruženja proizvođača i/ili prerađivača određenih prehrambenih proizvoda.

go2

Na međunarodnom tržištu vlada velika konkurencija u plasmanu prehrambenih proizvoda u kojoj sve veću prednost imaju prepoznatljivi proizvodi, koji su nezaobilazan dio kulture i tradicije nekog kraja. Registracija oznaka originalnosti i geografskog porijekla tradicionalnih prehrambenih proizvoda čije posebne karakteristike proizlaze iz vrijednosti njihovih sastojaka, načina proizvodnje i prerade, te podneblja iz kojeg dolaze, jedan je od najboljih načina za unaprjeđenje kvaliteta i konkurentnosti domaće proizvodnje, kao i zaštitu prehrambenih proizvoda od zloupotrebe.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je, uz podršku Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta BiH, uspostavila pravni osnov i procedure za registraciju oznaka kako bi se prehrambeni proizvodi koji zadovoljavaju propisane kriterije mogli registrovati i sa prepoznatljivim oznakama plasirati na tržište.

Kroz proces registracije oznaka mogu se zaštititi prehrambeni proizvodi namijenjeni ljudskoj ishrani, osim proizvoda vinskog sektora (izuzimajući vinski ocat) i jakih alkoholnih pića koji su uređeni posebnim propisima.