Ekspertska misija „Procjena rizika u oblasti sigurnosti hrane“

U periodu od 18.- 22. jula 2016. godine u Mostaru je održana ekspertska misija na temu “Procjena rizika u oblasti sigurnosti hrane“, koju su koristeći Instrument tehničke pomoći i razmjene informacija (TAIEX) organizovali Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i Generalna direkcija za proširenje Evropske komisije.

Službenici Agencije su sa predstavnicima Evropske agencije za sigurnost hrane (EFSA) i Grčke agencije za sigurnost hrane (EFET) razmotrili trenutno stanje u oblasti procjene rizika porijeklom iz hrane u Bosni i Hercegovini, te mogućnosti za unaprjeđenje sistema sigurnosti hrane. Metodologija procjene rizika, prikupljanje i analiza podataka, te komunikacija rizika bile su u fokusu ekspertske misije.

Da bi se postigao glavni cilj, odnosno visok nivo zaštite života i zdravlja ljudi, mjere koje se primjenjuju shodno propisima o hrani zasnivaju se na procjeni rizika, osim kada to nije primjereno okolnostima ili naravi same mjere. Procjena rizika zasniva se na dostupnim naučnim dokazima i vrši se na nezavisan, objektivan i transparentan način.

Vijest o ekspertskoj misiji objavljena je i na zvaničnoj web stranici EFSA-e i dostupna je putem sljedećeg linka: http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/160725