EU RASFF obavijest: migracija kadmija i olova iz dječjih čaša porijeklom iz Italije

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je putem Sistema brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (EU RASFF) obaviještena da su na tržište Bosne i Hercegovine isporučene dječje čaše porijeklom iz Italije kod kojih je utvrđena migracija kadmija i olova. Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa sljedećim podacima:

Naziv proizvoda: Čaša za piće sa motivom slona i oblaka

Naziv na deklaraciji: „Bambini Tumbler Motiv Elefant 215 ml“

Brand: Leonardo

Kategorija proizvoda: materijali u kontaktu sa hranom

Proizvođač: Vetreria di Borgonovo S.p.A, Via A. Saffi 34 Milano 20123 Italy

Proizvedeno za/Izvoznik: Glaskoch B. Koch jr. GmbH + CO. KG, Industriestraße 23, Bad Driburg 33014, Germany

Uvoznik u Bosnu i Hercegovinu: Domod d.o.o., Donje Telalovo polje bb, 71000 Sarajevo

Sve raspoložive informacije o proizvodu, shodno važećim propisima, dostavljene su na dalje postupanje nadležnim inspekcijskim organima u Bosni i Hercegovini od kojih je zatraženo preduzimanje mjera i povratno izvještavanje Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.