EU RASFF: Odbijanje s granice organskog krompira porijeklom iz Bosne i Hercegovine

Nadležni inspekcijski organi u Bosni i Hercegovini provode provjere u vezi s pošiljkom organskog krompira koja je odbijena s granice Republike Hrvatske. Graničnim kontrolama utvrđeno je prisustvo kadmija iznad maksimalno dozvoljene količine u navedenoj pošiljci.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, putem Sistema brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (EU RASFF), obaviještena je da je, nakon neusklađenosti utvrđene graničnim kontrolama pri uvozu u Republiku Hrvatsku, zabranjen uvoz i stavljanje u promet, te naložen povrat pošiljke.

Sve raspoložive informacije zaprimljene putem EU RASFF-a, Agencija je dostavila na dalje postupanje nadležnim inspekcijskim organima u Bosni i Hercegovini od kojih je zatražena povratna informacija o preduzetim mjerama.

Maksimalno dozvoljena količina kadmija u krompiru propisana je Pravilnikom o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani (‘’Službeni glasnik BiH’’, br. 68/14, 79/16 i 84/18), a iznosi 0,10 mg/kg.

Dopuna obavijesti (12.12.2022. godine)

U toku su inspekcijske kontrole kojima će se utvrditi sljedivost proizvoda nakon odbijanja s granice Republike Hrvatske, a koje provode nadležni inspekcijski organi u Bosni i Hercegovini.

U skladu s članom 10. Zakona o hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 50/04), u nastavku su trenutno raspoloživi podaci o proizvodu, kojem je zabranjen uvoz u Republiku Hrvatsku:

Naziv proizvoda: krompir

Naziv proizvoda kao na oznaci: bio organski krompir

Kategorija proizvoda: voće i povrće

Pošiljka/ Lot: 07/11/2022-K

Proizvođač u BiH: Marinada d.o.o., Varda bb, Mostar, BiH

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod s gore navedenim podacima!