EU: Smanjen broj prijavljenih slučajeva zoonoza i epidemija uzrokovanih hranom u 2020. godini

Kampilobakterioza je najčešće prijavljena zoonoza u Evropskoj uniji u 2020. godini sa 120 946 slučajeva.  U 2019. godini prijavljeno je 220 000 slučajeva. Na drugom mjestu je salmoneloza za koju je prijavljeno 52 072 oboljelih, dok je u godini ranije bilo 88 000 prijavljenih slučajeva oboljenja. Broj prijavljenih epidemija uzrokovanih hranom također je u padu, i to za 47%. Ovi podaci zasnovani su na godišnjem izvještaju o zoonozama za 2020. godinu, koji su objavili Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA) i Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC).

Eksperti su potvrdili da je na značajan pad broja prijavljenih zoonotskih bolesti kod ljudi u Evropi utjecala pandemija COVID-19, i to u rasponu od 7 – 53%, u zavisnosti od toga o kojoj prijavljenoj bolesti i epidemiji se radi.

Mogući faktori koji utječu na veliki pad broja prijavljenih slučajeva uključuju promjene odnosa prema zdravlju, ograničenja ili zabrane putovanja i okupljanja, zatvaranje restorana, karantenu, izolaciju i druge mjere, poput korištenja maske, fizičke distance i dezinfekcije ruku.

Listerioza i infekcije virusom Zapadnog Nila spadaju u bolesti s najvećim brojem smrtnih slučajeva i hospitalizacija, a najviše infekcija virusom Zapadnog Nila u 2020. godini prijavljeno je u Grčkoj, Španiji i Italiji.

Izvještaj o zoonozama u EU u 2020. godini dostupan je na sljedećem linku:

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6971