EU Twinning projekt: Oglas za radna mjesta asistenta rezidentnog twinning savjetnika i prevodioca

Za potrebe EU Twinning projekta „Podrška EU jačanju kapaciteta i postupnom usklađivanju sektora sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini s Acquis“ raspisan je oglas za dva radna mjesta, i to asistenta rezidentnog twinning savjetnika i prevodioca.

Projekt provodi konzorcij predvođen Državnom službom za hranu i veterinarstvo Republike Litvanije u kojem također učestvuju Ministarstvo poljoprivrede Mađarske, Nacionalni ured za sigurnost prehrambenog lanca Mađarske, Institut za eksperimentalnu zooprofilaksu regiona Abruzzo i Molise te Institut za eksperimentalnu zooprofilaksu regiona Umbria i Marche.

Korisnik projekta je Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u saradnji sa nadležnim organima Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH.

Prijave na oglas dostavljaju se na e-mail adresu: daiva.visockiene@vmvt.ltno do 09. oktobra 2020. godine, a detaljne informacije o kriterijima i radnim uslovima možete pronaći na sljedećim linkovima: