FAO: 10 stvari koje subjekti u poslovanju s hranom trebaju znati o sigurnosti hrane i COVID-19

Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO) na različite načine učestvuje u odgovoru na pandemiju COVID-19. FAO, između ostalog, pruža zemljama savjete o politikama iz svoje nadležnosti te priprema i dijeli smjernice i najbolje prakse iz oblasti sigurnosti hrane.

U okviru navedenih aktivnosti pripremljen je i objavljen pamflet pod nazivom „10 stvari koje subjekti u poslovanju s hranom trebaju znati o sigurnosti hrane i COVID-19“.

Prevod pamfleta koji je pripremila Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine možete pogledati i preuzeti na sljedećem linku.