FAO trening “Praktični alati za pripremu i procjenu GI specifikacija i izradu plana interne kontrole”

Službenici Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine učestvovali su na treningu o praktičnim alatima za pripremu i procjenu GI specifikacija i izradu plana interne kontrole koji je održan 19. i 20. jula 2022. godine na Jahorini. Trening je organiziran u sklopu projekta Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO) pod nazivom „Jačanje administrativnog sistema za upravljanje i podršku oznaka zaštite geografskog porijekla (TCP/BIH/3801)“.

Tokom dvodnevnog treninga učesnicima su prezentirani praktični alati i primjeri za pripremu i pisanje adekvatne specifikacije za uspješnu i profitabilnu oznaku geografskog porijekla, izradu plana interne kontrole i provođenje efikasne eksterne kontrole.

Za zaštićene oznake porijekla, zaštićene oznake geografskog porijekla i garantirano tradicionalnog specijaliteta koje označavaju proizvode, provjeru usaglašenosti sa specifikacijom provodi jedno ili više kontrolnih tijela koja djeluju kao tijela za ocjenjivanje usuglašenosti za proizvode ovlaštena od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine mora odobriti plan kontrole koji, na osnovu specifikacije proizvoda za zaštićene oznake porijekla, zaštićene oznake geografskog porijekla i garantirano tradicionalnog specijaliteta, izrađuje tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti.