FUZIP: Obavijest o zabrani uvoza pošiljke mandarina porijeklom iz Republike Hrvatske

Federalna uprava za inspekcijske poslove (FUZIP) obavijestila je 17. novembra 2023. godine Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine o zabrani uvoza pošiljke mandarina porijeklom iz Republike Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu zbog utvrđenog prisustva pesticida klorpirifosa (chlorpyrifos). Upotreba navedenog pesticida zabranjena je u poljoprivrednoj proizvodnji u Bosni i Hercegovini, kao i u zemljama Evropske unije.

Uvozniku je, shodno važećim propisima, naložen povrat sporne pošiljke pošiljaocu u zemlju izvoznicu, odnosno uništavanje pošiljke ukoliko nije moguć povrat iste, tako da navedena pošiljka ne predstavlja rizik po zdravlje potrošača u Bosni i Hercegovini.

Federalna uprava za inspekcijske poslove, na osnovu preporuka Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, pored redovnih službenih kontrola, provodi i pojačane mjere kontrole prilikom uvoza mandarina na eventualnu prisustvo klorpirifosa.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine kontinuirano prati potencijalne rizike porijeklom iz hrane u našoj zemlji i okruženju te u saradnji s nadležnim inspekcijskim organima preduzima odgovarajuće mjere s ciljem zaštite zdravlja i interesa potrošača u Bosni i Hercegovini.