FUZIP: Službene kontrole na osnovu Monitoringa kvaliteta meda na tržištu Bosne i Hercegovine u 2017. godini

Na osnovu rezultata Monitoringa kvaliteta meda na tržištu Bosne i Hercegovine u 2017. godini, koji je Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine provela u saradnji sa nadležnim inspekcijskim organima, nastavljene su aktivnosti na zaštiti interesa potrošača kroz službene kontrole kvalitete meda.

Kako je saopćila Federalna uprava za inspekcijske poslove, Federalni veterinarski inspektorat kontrolisao je skladišta i punionice meda privrednih društava za čije proizvode je monitoringom utvrđeno da ne ispunjavaju propisane uslove kvaliteta.

Dva privredna društva kod kojih su provedene inspekcijske kontrole, u skladu sa vlastitim procedurama, obustavila su daljnju prodaju i preduzela aktivnosti u vezi povlačenja sa tržišta proizvoda koji ne odgovaraju propisanim uslovima kvaliteta.

Detaljnije informacije dostupne su u saopćenju Federalne uprave za inspekcijske poslove od 12. aprila 2018. godine.

Federalna uprava za inspekcijske poslove je, na osnovu preporuka Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, nakon provedenog Istraživanja kvalitete soli na tržištu Bosne i Hercegovine u 2017. godini, u okviru službenih kontrola pri uvozu u Bosnu i Hercegovinu, naredila povrat 24.000 kg himalajske soli porijeklom iz Pakistana, nabavne vrijednosti oko 17.000,00 KM, jer je laboratorijskim analizama parametara kvaliteta utvrđeno da ista ne zadovoljava uslove za stavljanje u promet na tržištu BiH.