Imenovana Komisija za ovlašćivanje panela za organoleptičku analizu djevičanskih maslinovih ulja

Na osnovu člana 56. Zakona o hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 50/04), člana 61. Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH“, br. 32/02 i 102/09) i člana 4., stav (1) Pravilnika o ovlašćivanju panela za organoleptičku analizu djevičanskih maslinovih ulja („Službeni glasnik BiH“, broj 74/14), direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine doc.dr.sci Sejad Mačkić donio je Rješenje o imenovanju Komisije za ovlašćivanje panela za organoleptičku analizu djevičanskih maslinovih ulja na mandat od četiri godine. Komisiju sačinjavaju tri člana, i to po jedan predstavnik Agencije, stručnjak iz oblasti maslinovog ulja i stručnjak za organoleptičko ocjenjivanje ulja, kao i tehnički sekretar Komisije u ime Agencije:

  • mr.sci Mirsad Čindrak, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine – predsjednik,
  • prof.dr. Ahmet Džubur, Agromediteranski fakultet Univerziteta “Džemal Bijedić” Mostar – član,
  • Marija Prlić, dipl. ing. agr., Federalni agromediteranski zavod Mostar – član i
  • Biljana Nikolić, dipl.iur., Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine – tehnički sekretar Komisije.

Komisija u postupku donošenja Rješenja predlaže direktoru Agencije panele koji ispunjavaju uslove za ovlašćivanje, prati aktivnosti ovlaštenih panela i razmatra izvještaje o njihovom radu, daje mišljenje o programima edukacije organoleptičkih ocjenjivača, prati provedbu programa ujednačavanja rada ovlaštenih panela i razmatra rezultate provedenih testova (ring testova).

Prvi sastanak Komisije za ovlašćivanje panela za organoleptičku analizu djevičanskih maslinovih ulja na kojem su članovima uručena rješenja o imenovanju održan je 19. marta 2015. godine u Mostaru, a o svim budućim aktivnostima Agencija će blagovremeno izvještavati javnost.