Informacija o aktivnostima Agencije vezano za sporne lotove proizvoda Lactalis Nutrition Santé, Creon, Francuska

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine putem Sistema za brzo uzbunjivanje za hranu i hranu za životinje (EU RASFF) dosad nije obaviještena da su na tržište Bosne i Hercegovine isporučeni proizvodi (mliječne bebi formule i proizvodi za ishranu beba) koje je Lactalis Nutrition Santé, Creon, Francuska, u posljednjih mjesec dana povukao s tržišta više zemalja zbog utvrđenog prisustva bakterije Salmonella.

Takođe, Bosna i Hercegovina se ne nalazi na dostupnim distribucijskim listama Francuske državne agencije za zaštitu potrošača (DGC CRF) na kojima su zemlje za koje je utvrđen izvoz spornih proizvoda.

Obzirom da je sporna hrana namijenjena najosjetljivijoj populaciji, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je, odmah po saznanju o povlačenju spornih lotova proizvoda Lactalisa, 11. decembra 2017. godine dostavila nadležnim inspekcijskim organima entiteta i Brčko distrikta BiH raspoložive informacije o spornim lotovima proizvoda te zatražila provjeru eventualnog prisustva istih na tržištu Bosne i Hercegovine.

Istovremeno je od poduzeća Lactalis BH d.o.o. Gradačac, člana Lactalis grupe, Agencija zatražila informaciju o eventualnoj distribuciji spornih lotova proizvoda na bosanskohercegovačko tržište. Lactalis BH d.o.o. Gradačac je 11. decembra 2017. godine Agenciju obavijestio kako „ne uvozi niti distribuira ove proizvode na tržište Bosne i Hercegovine.“

Agencija je od strane poduzeća Amicus Farma d.o.o. Sarajevo, kao nosioca odobrenja za paletu dječje hrane pod nazivom Celia, a koju proizvodi Laiterie de Craon, član grupacije Lactalis, 12. decembra 2017. godine, obaviještena da nijedna sporna serija nije uvezena u Bosnu i Hercegovinu.

Agencija je 19. decembra 2017. godine zaprimila INFOSAN alert obavijest po predmetu izbijanja epidemije salmoneloze (infekcija sa Salmonella Agona), povezane sa međunarodnom distribucijom formula za bebe francuskog proizvođača grupacije ”Lactalis Nutrition Sante” (LNS), a Bosna i Hercegovina  se, prema informaciji dostavljenoj putem INFOSAN-a, nije nalazila na spisku zemalja u koje je došlo do distribucije spornih lotova proizvoda.