Informacija o mjerama preduzetim na povlačenju sa tržišta zdravstveno neispravnih dječjih kašica i dječjih kašastih sokova Juvitana

Prema informaciji koju je 15.11.2016. godine Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine dostavila Republička uprava za inspekcijske poslove RS, ˝Condy BL d.o.o. Laktaši˝, distributer dječjih kašica i dječjih kašastih voćnih sokova Juvitana, proizvođača ˝Takovo a.d. Gornji Milanovac˝,  izvršio je povlačenje svih proizvoda Juvitana sa tržišta.

Prethodno je inspekcijskom kontrolom utvrđeno da su navedeni proizvodi koji su predmet povlačenja zbog nedozvoljene količine ostataka pesticida, ukupno dva uvoza, preko generalnog uvoznika „Swisslion“ d.o.o. Trebinje direktno isporučeni u skladište ˝Condy BL˝, odnosno da nisu distribuirani na tržište od strane drugih distributera u Bosni i Hercegovini.

Republička inspekcija za hranu, koja vrši pregled hrane na carinskim ispostavama, obavezana je da pojača kontrolu proizvoda naprijed navedenog proizvođača, te da u slučaju uvoza izvrši uzorkovanje svakog proizvoda Juvitana. Prema informacijama kojima raspolaže Agencija, inspekcije za hranu, koje su u sastavu jedinica lokalne samouprave u RS, u prometu nisu zatekle sporne proizvode.

Pojačani inspekcijski nadzor nad uvozom pošiljki dječjih kašica i sokova takođe provode federalni sanitarno-tržni inspektori na carinskim ispostavama u Federaciji Bosne i Hercegovine, dok je provjera prisustva spornih proizvoda u unutrašnjem prometu u nadležnosti kantonalnih, gradskih i općinskih inspekcija.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine zahvaljuje Ministarstvu zdravlja Republike Srbije na saradnji i ustupljenim informacijama koje su olakšale preduzimanje mjera na identifikaciji i povlačenju sa tržišta Bosne i Hercegovine zdravstveno neispravnih proizvoda.

Podsjećamo, nadležni inspekcijski organi u Bosni i Hercegovini, na osnovu obavijesti Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, započeli su 10.11.2016. godine provjeru prisustva na tržištu Bosne i Hercegovine dječjih kašica i dječjih kašastih voćnih sokova proizvođača Takovo” a.d. Gornji Milanovac, za koje je laboratorijskim analizama u Srbiji utvrđena nedozvoljena količina ostataka pesticida.

Dodatne informacije možete pročitati u našem saopćenju za javnost od 10.11.2016. godine.