Informacija o pripremnim aktivnostima za istraživanje prehrambenih navika stanovništva BiH

Na osnovu saglasnosti i zaključaka Vijeća ministara Bosne i Hercegovine sa 74. sjednice održane 22. septembra 2016. godine, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine će pripremiti svu potrebnu dokumentaciju i podnijeti elektronsku prijavu na javni poziv Evropske agencije za sigurnost hrane (EFSA) za provođenje istraživanja prehrambenih navika stanovništva.

EFSA je 27. maja 2016. godine raspisala javni poziv za zemlje članice EU koje u posljednjih pet godina nisu provodile ovakvo istraživanje, a po prvi put su mogućnost prijave na javni poziv dobile i neke pretpristupne zemlje i potencijalni kandidati, među kojima je Bosna i Hercegovina.

Ukoliko bude odobreno, istraživanje bi se sprovelo u skladu sa metodologijom EFSA-e o načinu prikupljanja i obrade podataka o prehrambenim navikama stanovništva određene zemlje ili regiona kako je definisano javnim pozivom. Uniformnost prikupljanja i obrade podataka o prehrambenim navikama stanovništva je ključna za adekvatnu razmjenu i korištenje podataka između zemalja koje učestvuju u istraživanju i EFSA-e.

U cilju blagovremene pripreme za prijavu na javni poziv, te eventualno sprovođenje istraživanja prehrambenih navika stanovništva danas je u Mostaru, u organizaciji Agencije za sigurnost hrane BiH, održan sastanak sa predstavnicima entitetskih institucija javnog zdravstva i akademske zajednice u Bosni i Hercegovini na kojem je iskazana podrška učesnika sastanka prijavi na javni poziv EFSA-e, te spremnost za učešće u provođenju istraživanja prehrambenih navika stanovništva u Bosni i Hercegovini.