Informacija o upotrebi aktivne materije imazalil

Prema podacima Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO), na globalnom nivou godišnje propadne oko 1/3 ukupno proizvedene hrane, a bez primjene hemijskih sredstava gubici bi bili daleko veći. Fungicidi, za čiju se proizvodnju, između ostalih, koristi i aktivna tvar imazalil, su hemijski pripravci koji sadrže jednu ili više aktivnih tvari, a koriste se za učinkovitu zaštitu biljaka od gljivičnih i pseudogljivičnih uzročnika bolesti. Prvo fungicidno sredstvo, bordošku juhu, primijenio je Millardet 1882. godine i otad je korištenje fungicida u proizvodnji i čuvanju hrane neizbježno.

Upotreba imazalila je dozvoljena u skladu sa važećim propisima, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u zemljama okruženja i Evropske unije. Kada se pesticidi koriste u skladu sa dobrom poljoprivrednom praksom (GAP), maksimalno dozvoljene količine ostataka pesticida u hrani neće biti prekoračene. Imazalil se u zaštiti citrusa koristi kao zaštitno sredstvo protiv procesa truljenja, a maksimalna dozvoljena količina (MRL) za sve citruse iznosi 5 mg/kg.

Agencija raspolaže izvještajima o laboratorijskim analizama limuna prilikom uvoza u Bosnu i Hercegovinu na prisustvo aktivnih tvari, među kojima je imazalil, od 24.10.2014. godine, kojima su utvrđene vrijednosti u skladu sa važećim propisima.

Agencija za sigurnost hrane BiH svakodnevno prati stanje zdravstvene ispravnosti hrane, kao i najnovija naučna saznanja, te u saradnji sa nadležnim organima preduzima odgovarajuće mjere sa ciljem zaštite zdravlja i interesa potrošača i neometanog funkcionisanja tržišta.

S obzirom da naučno neosnovane i paušalne ocjene o pojedinim zaštitnim sredstvima koja se koriste u proizvodnji, preradi i skladištenju hrane mogu značajno utjecati na prehrambene navike potrošača, odnosno utjecati na unos potrebnih vitamina, minerala, bjelančevina i ugljikohidrata kroz određene vrste hrane, ovim putem apeliramo na sve učesnike u sistemu sigurnosti hrane da vode računa o svim eventualnim posljedicama svojih javnih istupa.