Internet stranica EFSA-e dostupna na 24 zvanična jezika zemalja EU

Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA) širi svoju jezičnu raznolikost omogućavajući sadržaj svoje internet stranice na još 14 zvaničnih jezika zemalja Evropske unije (bugarski, češki, danski, estonski, finski, hrvatski, mađarski, irski, latvijski, litvanski, malteški, rumunjski, slovački i slovenski). Web stranica EFSA-e (https://www.efsa.europa.eu) sada je dostupna na 24 zvanična jezika zemalja EU.

Ta nova prekretnica predstavlja vrhunac ambicioznog projekta postepenog uvođenja višejezičnosti internetske komunikacije EFSA-e. Projekt je originalno osmišljen da bi se primijenile odredbe Uredbe o evropskoj transparentnosti, koja obavezuje EFSA-u  da bude što dostupnija i uključivija pri obavještavanju građana EU o rizicima povezanim sa hranom.

Značajan napredak u tehnologijama koje se upotrebljavaju za pružanje prevodilačkih usluga, kao što su vještačka inteligencija i automatizirano neuronsko prevođenje, pružio je priliku EFSA-i da proširi obim svojih prevodilačkih procesa. EFSA je odlučila integrisati alat Evropske komisije za mašinsko prevođenje “eTranslation” u svoje internetske stranice kako bi njihov digitalni sadržaj bio dostupan što većem broju evropskih građana i zainteresiranih strana.

“eTranslation” je besplatan, automatizirani alat, koji prevodi tekstne izvatke ili potpune dokumente. Primjenjuje odgovarajuću terminologiju i stil za različite kontekste i domene, uključujući javno zdravstvo, oslanjajući se na decenije rada prevodilaca iz EU. Redovno se ažurira pomoću Euramisa, najveće prevodilačke memorije EU, koja obuhvata više od milijardu rečenica na 24 zvanična jezika EU.

Bilo kojoj od 24 jezične verzije internet stranice EFSA-e možete pristupiti putem odgovarajućeg jezičnog izbornika. Stranica će se prvo učitati na engleskom jeziku, a automatski prevod može se zatražiti klikom. Nakon toga, stranica će se ponovno učitati za nekoliko sekundi sa mašinski prevedenom verzijom.