IPA 2018 Twinning projekt: Održana dvodnevna radionica o akrilamidu u hrani

U okviru IPA 2018 Twinning projekta, a u organizaciji Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u Mostaru je 14. i 15. februara 2023. godine održana radionica o akrilamidu u hrani. Na obuci su, pored službenika Agencije za sigurnost hrane BiH, učestvovali subjekti u poslovanju s hranom, nadležni inspektori za hranu, predstavnici laboratorija, te predstavnici  entitetskih ministarstava poljoprivrede.

Akrilamid je kontaminant koji nastaje u procesu proizvodnje iz asparagina i šećera koji su prirodno prisutni u određenoj hrani pri njenoj pripremi na temperaturama koje su više od 120 ˚C i uz mali udio vlage. To jedinjenje uglavnom nastaje u pečenoj ili prženoj hrani bogatoj ugljenim hidratima koja u sirovom stanju sadrži njegove prekursore, kao što su žitarice, krompir i zrna kafe. Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA) je na osnovu studija potvrdila zaključke prethodnih procjena prema kojima prisutnost akrilamida u hrani može povećati rizik od razvoja raka kod potrošača u svim starosnim grupama.

Tim stručnjaka iz Italije, predvođen profesorom Albertom Mantovanijem, predstavio je osnovni zakonski okvir i regulatorne aspekte prisustva akrilamida u hrani, kao i njegov utjecaj na zdravlje, EFSA-inu procjenu rizika i naučno mišljenje.

Poseban interes svih učesnika, a prvenstveno subjekata u poslovanju s hranom koji se svakodnevno susreću sa ovom problematikom, privukao je dio obuke koji se odnosio na mjere  za ublažavanje učinaka i nivoa referentnih vrijednosti radi smanjivanja prisustva akrilamida u hrani.

Takođe, od velikog značaja za sve prisutne su predstavljena iskustva zemalja članica Evropske unije u ispitivanju, kontroli i smanjivanju udjela akrilamida u hrani.