IPA 2018 Twinning projekt: Studijska posjeta Italiji

Službenici nadležnih institucija za sigurnost hrane u Bosni i Hercegovini, predvođeni dr.sci. Slobodanom Dojčinovićem, zamjenikom direktora Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, boravili su od 23. – 27. januara 2023. godine u studijskoj posjeti Italiji.

Studijska posjeta, čiji je domaćin bio Institut za eksperimentalnu zooprofilaksu regiona Abruzzo i Molise “G. Caporale”, organiziran je s ciljem unaprjeđenja znanja i kapaciteta službenika, koji se bave procjenom rizika i laboratorijskim aktivnostima.

Službenici institucija iz Bosne i Hercegovine imali su priliku razmijeniti iskustva o principima procjene rizika, prikupljanju, kodiranju i prenosu podataka Evropskoj agenciji za sigurnost hrane (EFSA), te o ulozi i radu nacionalnih referentnih laboratorija i evropskih referentnih laboratorija.

Osim toga, predstavljena su im iskustva nadležnih institucija za sigurnost hrane u Italiji, koja se odnose na identifikaciju opasnosti u hrani i komunikaciju rizika, kao i na ulogu procjene rizika u službenim kontrolama hrane i hrane za životinje. Navedena znanja i iskustva omogućavaju evaluaciju praktičnih aspekata procjene rizika i razumijevanje značaja komunikacije rizika pri razmjeni informacija o procjeni rizika sa zainteresiranim stranama.

Studijska posjeta organizirana je u sklopu IPA Twinning projekta „Podrška EU izgradnji kapaciteta i postepenom usklađivanju s pravnom stečevinom EU u sektoru sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini“. Projekt ukupne finansijske vrijednosti 1,5 miliona eura, uz podršku Evropske komisije, provodi konzorcij institucija iz Litvanije, Italije i Mađarske.

Cilj projektnih aktivnosti je unaprjeđenje sektora sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini u dijelu koji se odnosi na usklađivanje propisa o hrani s pravnom stečevinom EU, jačanje kapaciteta nadležnih institucija i subjekata u poslovanju s hranom za implementaciju propisa i standarda EU u oblasti higijene hrane i službenih kontrola hrane, unaprjeđenje sistema registracije oznaka porijekla, geografskog porijekla i garantirano tradicionalnog specijaliteta te jačanje kapaciteta za procjenu rizika porijeklom iz hrane.