EU: Istraživanje o označavanju roka upotrebe i drugih informacija na deklaracijama hrane i prevenciji bacanja hrane

Oko 10% od ukupne količine otpada od hrane u Evropskoj uniji koja iznosi 88 miliona tona godišnje povezano je sa označavanjem roka upotrebe. Kategorije hrane koje su najviše zastupljene u otpadu od hrane su voće i povrće, pekarski proizvodi, meso, uključujući ribu i meso peradi te mliječni proizvodi. Generalni zaključak istraživanja je da svaki prijedlog za smanjenje količine otpada od hrane kroz unaprjeđenje deklariranja mora biti fokusiran na one vrste proizvoda za koje je vjerojatno da će odluka potrošača da ih baci biti zasnovana na čitanju sadržaja deklaracije. Također, udjel te vrste proizvoda u ukupnoj količini otpada od hrane mora biti značajan.

Od svih vrsta proizvoda koji su bili obuhvaćeni istraživanjem, najviše mogućnosti za smanjenje količine otpada od hrane, a koje je povezano sa navođenjem roka upotrebe, odnosi se na mlijeko, jogurt, svježe sokove, rashlađeno meso i ribu.

Istraživanjem na tržištu utvrđene su razlike u navođenju roka upotrebe unutar iste vrste proizvoda kao i među zemljama članicama EU. Tako je npr. za istu vrstu proizvoda u pojedinim članicama EU korištena oznaka „upotrijebiti do“, a u drugim „najbolje upotrijebiti do“.

Na osnovu rezultata istraživanja preporučeno je da se izrade tehničke smjernice za prehrambenu industriju kojim bi se definirao rok upotrebe, način izbora između oznake „upotrijebiti do“ i „najbolje upotrijebiti do“, specificirali uslovi skladištenja i preispitala mogućnost produženja roka trajnosti proizvoda.

Opći principi kojima se garantira visok stepen zaštite potrošača u pogledu obavijesti o hrani, uzimajući u obzir razlike u percepciji potrošača i njihove potrebe za informacijama, uz istovremeno osiguravanje nesmetanog funkcioniranja internog tržišta u Bosni i Hercegovini propisani su Pravilnikom o pružanju informacija potrošačima o hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 68/13). Navedenim pravilnikom preuzeta je Uredba (EU) 1169/2011 o informisanju potrošača o hrani te je oblast informisanja potrošača o hrani u Bosni i Hercegovini regulisana na isti način kao u zemljama EU.

Istraživanje o označavanju roka upotrebe i drugih informacija na deklaracijama hrane i prevenciji bacanja hrane dostupno je ovdje.