Jačanje kapaciteta za nadzor i kontrolu ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog porijekla

S ciljem unaprjeđenja sistema kontrole ostataka pesticida u hrani, u periodu od 8. – 12. oktobra 2018. godine, u Mostaru, Sarajevu i Banja Luci je održan ciklus specijalizovanih treninga pod nazivom „Jačanje kapaciteta za nadzor i kontrolu ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog porijekla“ koji je organizovala Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine uz podršku projekta USAID/Sweden FARMA II.

Trening je primarno namijenjen predstavnicima nadležnih inspekcijskih organa u Bosni i Hercegovini koji provode službene kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog porijekla, a također su učestvovali predstavnici subjekata u poslovanju sa hranom.

pesticidi BL

pesticidi sa

Međunarodni ekspert prezentovao je legislativu Evropske unije koje se odnosi na pripremu i implementaciju Višegodišnjeg programa kontrole ostataka pesticida u i na hrani bilјnog i životinjskog porijekla.

Učesnicima treninga prikazani su praktični primjeri uzorkovanja hrane na ostatke pesticida. Obrađene su i teme koje se odnose na pojačani nadzor pesticida pri uvozu, funkcionisanje Sistema brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (EU RASFF), procjenu rizika i dostavljanje podataka Evropskoj agenciji za sigurnost hrane (EFSA).

Program treninga dostupan je na sljedećem linku.