Javni konkurs EFSA-e: Višegodišnje vježbe spremnnosti za krize u oblasti sigurnosti hrane i hrane za životinje u zemljama u procesu pristupanja EU

Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA) redovno organizira vježbe spremnosti za krize i provodi aktivnosti usmjerene na pripremu odgovora na moguće krizne situacije. S obzirom da se kriza ne može ograničiti na teritorij Evropske unije, veoma je značajno uključiti zemlje u procesu pristupanja EU u vježbe spremnosti. Instrument pretpristupne pomoći (IPA) pruža finansijsku i tehničku podršku reformama u zemljama u procesu pristupanja EU (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Srbija i Turska) kroz jačanje njihovih kapaciteta.

U okviru podrške pretpristupnim zemljama za izgradnju kapaciteta za suočavanje s budućim krizama vezanim za hranu, potrebno je pripremiti i provesti višegodišnje vježbe spremnosti u slučaju krize. Vrijednost konkursa koji će biti objavljen u januaru 2024. godine iznosi 60,000 eura.

Ponuđači moraju imati iskustvo u organizaciji i provođenju treninga o spremnosti u kriznim situacijama, izvedbi radionica i/ili vježbi funkcionalnosti i izradi izvještaja, te poznavati zakonodavstvo Evropske unije iz djelokruga rada EFSA-e. Svaki ekspert u multidisciplinarnom timu mora izvrsno poznavati engleski jezik (govorno i pisano).

Ukoliko ste zainteresirani za proceduru ovog konkursa, možete poslati e-mail na adresu EFSAprocurement@efsa.europa.eu do 2. januara 2024. godine s referencom na javni konkurs i navođenjem sljedećih podataka:

  • Vašeg imena/naziva organizacije i adrese,
  • da li učestvujete kao fizičko lice ili kao organizacija/privatno pravno lice.

Više informacija dostupno je na sljedećem linku:

https://www.efsa.europa.eu/en/call/npefsaenrel202303-multi-annual-crisis-preparedness-exercises-food-and-feed-safety-ipa