Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ovlašćivanje službenih panela za organoleptičku analizu djevičanskih maslinovih ulja

Na osnovu Pravilnika o ovlašćivanju panela za organoleptičku analizu djevičanskih maslinovih ulja („Službeni glasnik BiH,“ broj 74/14), pozivamo sva zainteresirana pravna lica da prijave panele koji će provoditi postupke službene provjere usklađenosti organoleptičkih svojstava djevičanskih maslinovih ulja prema odredbama Pravilnika o metodama analize maslinovog ulja („Službeni glasnik BiH“, broj 68/13).

Zahtjev za ovlašćivanje službenih panela mogu podnijeti pravna lica koja imaju laboratorij akreditovan prema normi BAS EN ISO/IEC 17025 za sprovođenje analiza maslinovog ulja shodno odredbama Pravilnika o metodama analize maslinovog ulja, te koje raspolažu radnim prostorom, potrebnom opremom, voditeljem panela i organoleptičkim ocjenjivačima koji ispunjavaju uslove ovog Pravilnika.

Shodno odredbama člana 3. Pravilnika o ovlašćivanju panela za organoleptičku analizu djevičanskih maslinovih ulja, službene panele rješenjem ovlašćuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine. Službeni paneli će provoditi analize maslinovih ulja na tržištu radi provjere naznačenih podataka za potrebe službene kontrole.

Zahtjev za ovlašćivanje službenih panela podnosi se na obrascima iz Aneksa VI i X Pravilnika o ovlašćivanju panela za organoleptičku analizu djevičanskih maslinovih ulja, koji su dostupni na sljedećem linku:

Pravilnik o ovlašćivanju panela za organoleptičku analizu djevičanskih maslinovih ulja

Kontakt osoba za dodatne informacije je Bašić Halil, član Komisije za ovlašćivanje panela za organoleptičku analizu djevičanskih maslinovih ulja (e-mail: basic@fsa.gov.ba).