„Jesenska škola EFSA-e: Principi i praktični aspekti procjene rizika u oblasti sigurnosti hrane“

Drugo izdanje „Jesenske škole“, koja je dio partnerske inicijative Evropske agencije za sigurnost hrane (European Food Safety Authority, EFSA) usmjerene na mlade eksperte i naučnike iz pretpristupnih zemalja, održano je 9. i 10. novembra 2021. godine. „Principi i praktični aspekti procjene rizika u oblasti sigurnosti hrane“ tema je ovogodišnjeg izdanja škole na kojem je učestvovalo 35 učesnika iz sedam pretpristupnih zemalja i zemalja kandidatkinja za članstvo u Evropskoj uniji (Bosne i Hercegovine, Albanije, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Srbije i Turske).

Škola je organizovana u sklopu EFSA-inog pretpristupnog programa (IPA) 2019-2022, a zbog pandemije COVID-19 održana je u virtuelnom formatu.

Eksperti iz EFSA-e, Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH) i Francuske agencije za hranu, okoliš, zdravlje i sigurnost na radu (ANSES) podijelili su sa učesnicima teoretsko i praktično znanje o prikupljanju podataka o prehrambenim navikama i kontaminantima u hrani, mikrobiološkoj i hemijskoj procjeni rizika, procjeni rizika od ostataka pesticida, genetički modificiranim organizmima (GMO), te o komunikaciji rizika.

Učešće mladih eksperata i naučnika iz Bosne i Hercegovine omogućeno je posredstvom Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, kao kontakt tačke EFSA-e.