Kampanja „EU bira sigurnu hranu“

Nakon uspjeha u prethodne dvije godine, Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA) i njezini partneri u državama članicama Evropske unije pokrenuli su treće izdanje kampanje „EU bira sigurnu hranu“ (#EUChooseSafeFood).

Cilj kampanje je pomoći građanima u donošenju informisanih odluka o izboru hrane. Kampanja će obuhvatiti 16 zemalja i pružit će potrošačima praktične i lako dostupne informacije, od pomoći pri čitanju oznaka na hrani i razumijevanju aditiva do savjeta o pripremi i pohrani hrane. Ove će godine kampanja biti usredotočena na savjete koje potrošači mogu slijediti da bi osigurali dobru higijenu hrane u domaćinstvima i smanjili bacanje hrane, te na informacije o tome šta se preduzima širom EU u borbi protiv bolesti koje se prenose hranom.

„EFSA sarađuje sa nacionalnim organima za sigurnost hrane i naučnicima iz cijele Evrope da bi osigurala sigurnu, zdravu i održivu hranu. Kampanja #EUChooseSafeFood je poveznica  između nauke o sigurnosti  hrane i hrane koja završava na našim tanjirima. Potrošače osnažuje u donošenju dobrih odluka o hrani i pomaže da svi bolje razumiju hranu. Izuzetno mi je drago što kampanja napreduje i postaje sve uspješnija, te što se ove godine za učešće prijavilo više nacionalnih partnera nego ikada prije”, izjavio je izvršni direktor EFSA-e Bernhard Url.

Kampanja je primarno usmjerena na evropske građane u dobi između 25 i 45 godina, a u fokusu su joj mladi roditelji i osobe koje zanimaju sigurnost hrane i nauka o hrani. Kampanjom se ističe uloga evropskih naučnika koji sarađuju da bi potrošače zaštitili od rizika povezanih s hranom.

Utjecajno djelovanje!

U prve dvije godine kampanja #EUChooseSafeFood pozitivno je utjecala na svijest potrošača i razumijevanje o sigurnosti hrane u EU. Broj osoba izloženih porukama kampanje koje su se sjetile da se odluke o sigurnosti hrane zasnivaju na nauci povećao se s dvije osobe od 10 osoba u 2021. na četiri osobe od 10 osoba u 2022. Nivo povjerenja u sistem sigurnosti hrane EU također je porastao među onima koji su došli u dodir s kampanjom: u 2022. 70 % građana izjavilo je da vjeruje EU i nacionalnim vladama kada je riječ o sigurnosti hrane, što predstavlja povećanje od 10 % u odnosu na 2021. godinu.

Kako se uključiti?

Osobe koje žele podržati kampanju mogu posjetiti web stranicu kampanje #EUChooseSafeFood (https://campaigns.efsa.europa.eu/EUChooseSafeFood/#/index-hr) koja sadrži mnoštvo informacija o različitim temama koje se tiču sigurnosti hrane, a koje su prevedene na sve službene jezike EU. S web stranice možete preuzeti i komplet alata za kampanju koji uključuje vizualne prikaze, kratke filmove i objave za društvene mreže na različitim jezicima, koje možete dijeliti na vlastitim kanalima.

Za više informacija posjetite: https://campaigns.efsa.europa.eu/EUChooseSafeFood

EFSA

Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA) agencija je Evropske unije osnovana 2002. da bi služila kao nepristran izvor naučnih savjeta upraviteljima rizika i komunicirala o rizicima povezanim s prehrambenim lancem. Sarađuje sa zainteresovanim stranama radi promicanja usklađenosti naučnih savjeta EU i pruža naučnu osnovu za zakone i propise za zaštitu evropskih potrošača od rizika povezanih s hranom – od polja do stola.