Kampanja „Zaustavite afričku svinjsku kugu“ dobitnik nagrade za izvrsnost u komunikaciji

Kampanja „Zaustavite afričku svinjsku kugu“ koju je Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA) u 2020. godini provela u devet zemalja Jugoistočne Europe, među kojima je Bosna i Hercegovina, dobitnik je nagrade Evropskog ombudsmena za dobru upravu u kategoriji „izvrsnost u komunikaciji“. Nagradu za dobru upravu Evropski ombudsmen dodjeljuje svake dvije godine, počevši od 2017. godine.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u svojstvu kontakt tačke EFSA-e, podržala je pripremu i implementaciju kampanje.

Cilj informativne kampanje bio je unaprjeđenje znanja o afričkoj svinjskoj kugi. Kampanja je bila usmjerena na pojedince i grupe ljudi, kao što su farmeri i lovci koji dolaze u kontakt sa domaćim i divljim svinjama.

Kampanjom su obuhvaćene zemlje koje je EFSA, na osnovu procjene rizika (link na dokument), identificirala kao rizične zbog njihove blizine zemljama u kojim je potvrđena afrička svinjska kuga.

Više informacija o kampanji „Zaustavite afričku svinjsku kugu“ možete pronaći na sljedećem linku: https://efsa.gitlab.io/multimedia/asf/index.html#/ba/.