EU RASFF obavijest po predmetu „Komadi metala u origanu (mažuranu) porijeklom iz Holandije“

22/03/2017

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je, posredstvom Sistema brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (EU RASFF), obaviještena da je u Bosnu i Hercegovinu isporučen proizvod koji predstavlja potencijalni rizik po zdravlje potrošača zbog utvrđenog prisustva komada metala u istom. PODACI O PROIZVODU: Naziv proizvoda: Nasjeckani origano (mažuran), Naziv proizvoda (kao na oznaci): […]

CODEX ALIMENTARIUS

23/12/2014

Obuhvata niz opštih norma i posebnih norma za sigurnost hrane (Codex Standards) čiji je cilj zaštita zdravlja potrošača i osiguravanje poštenih postupaka u trgovini hranom. Hrana koja se stavlja na lokalno tržište ili izvoz mora biti sigurna i dobrog kvaliteta. Također, hrana ne smije prenositi organizme koji uzrokuju bolest životinja ili biljaka.   Codex Alimentarius […]

Sistem brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje

23/12/2014

RAPID ALERT SYSTEM FOR FOOD AND FEED (RASFF) – Sistem brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje  Šta je RASFF? RASFF – Rapid Alert System for Food and Feed, sistem brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje, osnovni je alat za razmjenu informacija između kompetentnih institucija u slučajevima kada postoji rizik za ljudsko […]

INFOSAN

23/12/2014

Nastanak i razvoj INFOSAN mreže Brza globalizacija u proizvodnji i trgovini hranom povećala je potencijal za međunarodne incidente u javnom zdravstvu koji uključuju trovanje hrane patogenima ili hemikalijama. U skorijoj prošlosti, životinjske bolesti, prirodne katastrofe, politički nemiri i namjerno ili nenamjerno zagađivanje hrane je prouzrokovalo incidente vezane za sigurnost hrane na međunarodnom nivou. Kao odgovor […]