Sistem brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje

23.12.2014.

RAPID ALERT SYSTEM FOR FOOD AND FEED (RASFF) – Sistem brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje  Šta je RASFF? RASFF – Rapid Alert System for Food and Feed, sistem brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje, osnovni je alat za razmjenu informacija između kompetentnih institucija u slučajevima kada postoji rizik za ljudsko […]

INFOSAN

23.12.2014.

Nastanak i razvoj INFOSAN mreže Brza globalizacija u proizvodnji i trgovini hranom povećala je potencijal za međunarodne incidente u javnom zdravstvu koji uključuju trovanje hrane patogenima ili hemikalijama. U skorijoj prošlosti, životinjske bolesti, prirodne katastrofe, politički nemiri i namjerno ili nenamjerno zagađivanje hrane je prouzrokovalo incidente vezane za sigurnost hrane na međunarodnom nivou. Kao odgovor […]