TAIEX ekspertska misija za izradu Plana upravljanja krizom za hranu i hranu za životinje

20.06.2016.

U cilju pružanja podrške Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i drugim nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini u procesu izrade „Plana upravljanja krizom za hranu i hranu za životinje sa operativnim hitnim mjerama“, u periodu od 13. – 17. juna 2016. godine u Mostaru je održana „TAIEX ekspertska misija za izradu Plana upravljanja […]