Komisija za ovlašćivanje panela za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja posjetila FAZ Mostar

Komisija za ovlašćivanje panela za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja posjetila je 25. maja 2016. godine Federalni agromediteranski zavod Mostar (FAZ), gdje je održana prezentacija kadrovske i tehničke osposobljenosti FAZ-a za senzorsku analizu djevičanskog maslinovog ulja u svrhu službene kontrole. Navedena posjeta predstavlja još jedan vid podrške Komisije za ovlašćivanje panela za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja pravnim licima koja su pokazala interes za ovlašćivanje Panela u skladu sa odredbama Pravilnika o ovlašćivanju panela za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja („Službeni glasnik BiH,“ broj 74/14).

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je 17. maja 2016. godine na svojoj web stranici objavila Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ovlašćivanje službenih panela za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja. Shodno odredbama člana 3. Pravilnika o ovlašćivanju panela za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja, službene panele rješenjem ovlašćuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

Zahtjev za ovlašćivanje službenih panela mogu podnijeti pravna lica koja imaju laboratoriju akreditovanu prema normi BAS EN ISO/IEC 17025 za provođenje analiza maslinovog ulja shodno odredbama Pravilnika o metodama analize maslinovog ulja, te raspolažu radnim prostorom, potrebnom opremom, voditeljem panela i senzorskim ocjenjivačima koji ispunjavaju uslove ovog pravilnika.