Konferencija “Poljoprivreda bez GMO-a: Šansa za ruralni razvoj u srednjoj i jugoistočnoj Evropi”

Mr.sci Džemil Hajrić, direktor Agencije za sigurnost hrane BiH, učestvovao je, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, u ime Bosne i Hercegovine, na Međunarodnoj ministarskoj konferenciji “Poljoprivreda bez GMO-a: Šansa za ruralni razvoj u srednjoj i jugoistočnoj Evropi”, koja je održana 10. maja 2017. godine u Beču, Austrija. Konferenciju je organizovalo Savezno ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo, okoliš i vodoprivredu Republike Austrije u saradnji sa Stalnom radnom grupom za regionalni ruralni razvoj u Jugoistočnoj Evropi (Regional Rural Development Standing Working Group in South East Europe, SWG) i Dunav Soja inicijativom.

Cilj konferencije bio je poticaj održivom ruralnom razvoju i poljoprivredi bez GMO-a, koja je veoma značajna za sigurnost hrane, socio-ekonomske prilike u regionu, održivost porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, kao i za ukupnu populaciju u regionu.

 

Bec

 

Direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine upoznao je učesnike konferencije sa nedavnim donošenjem “Smjernica za utvrđivanje procesa proizvodnje i označavanja hrane proizvedene bez genetički modificiranih organizama (GMO)” i “Smjernica za kontrolu proizvodnje bez genetički modificiranih organizama (GMO) zasnovane na riziku”. Ovim dokumentima utvrđena su pravila za proizvodnju bez GMO-a za sve faze u hranidbenom lancu, kao i za korištenje odgovarajućih termina za potrebe označavanja, prezentovanja i oglašavanja. Donesene su kako bi se osigurala sljedivost, transparentnost i kontrola proizvodnih procesa, te zaštita interesa potrošača.

Na marginama konferencije razgovarano je i o prevazilaženju necarinskih barijera pri trgovini hranom sa kojima se suočavaju članice Srednjoevropskog ugovora o slobodnoj trgovini (Central European Free Trade Association, CEFTA), među kojima je i Bosna i Hercegovina.