Radionice na temu “Deklarisanje proizvoda od mesa i mlijeka, nutritivne vrijednosti i prehrambeni aditivi“

U periodu od 3.-7. oktobra 2019. godine, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Češkom razvojnom agencijom, održat će jednodnevne radionice na temu “Deklarisanje proizvoda od mesa i mlijeka, nutritivne vrijednosti i prehrambeni aditivi“. Radionice su namijenjene subjektima u poslovanju s hranom koji se bave proizvodnjom proizvoda od mesa i mlijeka, a bit će održane prema sljedećem rasporedu:

  • 3.10.2019. godine, Sarajevo,
  • 4.10.2019. godine, Mostar,
  • 7.10.2019. godine, Laktaši.

Predstavnici subjekata u poslovanju s hranom iz navedenih sektora proizvodnje koji su zainteresovani za učešće na radionici mogu dostaviti svoje podatke (ime i prezime, radno mjesto, broj telefona, e-mail adresa) Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine putem e-maila pekusic@fsa.gov.ba ili faksom na broj 036 336 990. Rok za dostavljanje prijava je 25. septembra 2019. godine.

Radionice će biti organizovane u okviru projekta „Unaprjeđenje sistema sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini“ koji finansira Češka razvojna agencija. Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta BiH, korisnik je projekta u dijelu koji se odnosi na potporu uspostavljanju pilot sistema za kontrolu aditiva u hrani. Projekt je u potpunosti usaglašen sa preporukama Evropske komisije za oblast sigurnosti hrane.