Najava: Webinar „Visokorizično bilje – kako EU provodi procjenu rizika za biljne proizvode?“

Evropska agencija za sigurnost hrane (European Food Safety Authority, EFSA) organizira webinar na temu „Visokorizično bilje – kako EU provodi procjenu rizika za biljne proizvode?“ Webinar će biti održan 26. juna 2020. godine, a detaljnije informacije i link za registraciju možete pronaći ovdje.

Cilj webinara je pružiti podršku nacionalnim institucijama „trećih zemalja“ nadležnim za zdravlje bilja za provođenje fitosanitarnih mjera propisanih Uredbom (EU) 2016/2031. Eksperti EFSA-e će podijeliti svoja iskustva koja mogu doprinijeti unaprjeđenju kvaliteta tehničkih dosjea koje je potrebno priložiti uz zahtjev za uvoz visokorizičnog bilja u EU.

Članom 42. Uredbe (EU) 2016/2031 uveden je koncept „visokorizičnog bilja“ kao grupe bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta čiji unos za Evropsku uniju predstavlja neprihvatljiv rizik od štetočina. Privremena lista visokorizičnog bilja objavljena je 18. decembra 2018. godine i sadrži podatke o bilju čiji je uvoz na tržište EU zabranjen.

Nacionalne institucije za zaštitu bilja iz „trećih zemalja“ mogu podnijeti zahtjev za izuzeće od zabrane uvoza koje podrazumijeva podnošenje tehničkog dosjea Evropskoj komisiji. Ovaj dosje predstavlja osnov za procjenu rizika za pojedinačni predmet koju provodi EFSA.

Webinar „Visokorizično bilje – kako EU provodi procjenu rizika za biljne proizvode?“ predstavlja još jednu aktivnost EFSA-e čiji je cilj promocija Međunarodne godine zdravlja bilja.