Nastavak aktivnosti: IPA program EC „Podrška u pripremi i provedbi EU zakonodavstva u oblasti hrane u Bosni i Hercegovini”, posjeta laboratoriji za kontrolu hrane sa ekspertom EC u periodu 01.02.-05.02.2010

tokom perioda 01.02.-05.02.2010. godine, ekspert za laboratorije gosp. Salvatore Millone (u okviru IPA programa Podrška u pripremi i provedbi EU zakonodavstva u oblasti hrane u Bosni i Hercegovini) zajedno sa timom Agencije za sigurnost hrane BiH koju čine šef odsjeka doc.dr.sci. Nihada Ahmetović, stručni saradnik Maida Mujkić i viši stručni suradnik Mladen Popić nastavio je stručni obilazak laboratorija koje su podnijele zahtjeve za ovlašćivanje u cilju sagledavanja i procjene trenutnih kapaciteta, kao i mogućnosti u oblasti laboratorijske kontrole hrane.

Tokom perioda 01.02.-05.02.2010. godine izvršen je obilazak laboratorija Herkon Mostar, Zavoda za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar, Regionalnog zavoda Istočno Sarajevo, Sistem Qualita S Pale, Euro Inspekt Sarajevo, Zavoda za javno zdravstvo Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Zavoda za javno zdravstvo Srednjobosanskog kantona Travnik, Kantonalnog zavoda za javno zdravstvo Zeničko-dobojskog kantona Zenica i Veterinarskog zavoda Zenica koje su takođe podnijele zahtjeve za ovlašćivanje. Ekipa je primljena od strane rukovodstava ovih laboratorija, i omogućen je uvid u kapacitete laboratorija.

Tokom sastanaka sa rukovodstvima laboratorija istaknuta je važnost IPA projekta jačanja kapaciteta laboratorija, kao i značajna uloga Agencije za sigurnost hrane BiH u ovom projektu. Naime, Agencija za sigurnost hrane BiH je na osnovu Zakona o hrani („Službeni glasnik BiH”, broj 50/04) i važećih propisa iz oblasti laboratorija ušla u ovaj projekat od neizmjerne važnosti u oblasti laboratorijske kontrole hrane i zaštite života i zdravlja potrošača. Istaknut je značaj uspostavljene saradnje Agencije sa laboratorijama za kontrolu hrane u BiH.

Posjeta eksperta Evropske komisije Salvatore Millonea iz oblasti laboratorijske kontrole hrane zajedno sa timom Agencije za sigurnost hrane BiH, ima za cilj dobijanje neovisnog ekspertnog mišljenja u procesu pripreme za proces ovlašćivanja laboratorija za kontrolu hrane u skladu sa važećim zakonskim propisima iz ove oblasti.

Tokom perioda 08.-12.02.2010. godine nastaviće se aktivnosti obilaska ostalih laboratorija za kontrolu hrane u BiH koje su podnijele zahtjeve za ovlašćivanje.