Nastavak aktivnosti: IPA program EC „Podrška u pripremi i provedbi EU zakonodavstva u oblasti hrane u Bosni i Hercegovini”, posjeta laboratoriji za kontrolu hrane sa ekspertom EC u periodu 08.02.-12.02.2010.

Stručni obilazak laboratorija: Bobita Čitluk, Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, Veterinarskog zavoda Tuzla, Regionalnog zavoda Zvornik, Instituta za vode Bijeljina, Odjela za javno zdravstvo Brčko Distrikta, Zavoda za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona Bihać, Poljoprivrednog zavoda Bihać, Veterinarskog zavoda Bihać i Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću izvršen je od strane gosp. Salvatore Millonea eksperta za laboratorije Evropske komisije zajedno sa timom Agencije za sigurnost hrane BiH koju su činili šef odsjeka doc.dr.sci. Nihada Ahmetović i stručni saradnik Maida Mujkić, a u cilju dobijanja nezavisnog ekspertnog mišljenja vezano za trenutne kapacitete laboratorija, njihove mogućnosti u oblasti laboratorijske kontrole hrane, kao i planirane aktivnosti u narednom periodu.

Tokom perioda 15.-18.02.2010. godine nastaviće se aktivnosti obilaska ostalih laboratorija za kontrolu hrane u BiH koje su podnijele zahtjeve za ovlašćivanje.