Obavijest o nabavci laboratorijskih usluga

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je, u cilju implementacije Plana praćenja (monitoringa) zdravstvene ispravnosti hrane u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu raspisala javni poziv za nabavku laboratorijskih usluga analiza na prisustvo pesticida u i na hrani biljnog porijekla.

Akreditovanim laboratorijskim metodama potrebno je izvršiti analize proizvoda  kako bi se utvrdila količina rezidua pesticida u hrani, odnosno proizvodima biljnog porijekla, te provjerilo da li odgovaraju važećim propisima u Bosni i Hercegovini. Planiran je okvirni broj od 139 uzoraka,  te laboratorijske analize istih na 190 aktivnih materija. Okvirni broj laboratorijskih analiza je 25 399. Planirano je uzorkovanje 10 vrsta uzoraka hrane (zelena salata, jagoda, paradajz, breskva/nektarina, jabuka, naranča/mandarina, kupus, krastavac, pšenično brašno i voćna kaša za djecu).

Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 68.376,00 KM, a rok za prijem ponuda je 5.5.2016. godine, 13,00 sati.

Obavijest o nabavci laboratorijskih usluga objavljena je u „Službenom glasniku BiH”, broj 27/16 od 15.4.2016. godine, portalu javnih nabavki i na web stranici Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, a nalazi se na sljedećem linku:

https://www.fsa.gov.ba/fsa/https://fsa.gov.ba/old/images/javne_nabavke/Obavijest_o_nabavci.pdf