Obavijest o objavi Odluke o povećanoj razini službenih kontrola pri uvozu kukuruza za ishranu ljudi u „Službenom glasniku BiH“

Odluka o povećanoj razini službenih kontrola pri uvozu kukuruza za ishranu ljudi, koju je na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine donijelo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, objavljena je u „Službenom glasniku BiH“, broj 48/15 od 16.6.2015. godine.

Odlukom se propisuju pravila o povećanoj razini službenih kontrola pri uvozu kukuruza za ishranu ljudi koje se provode na ulaznim mjestima,zbog postojanja rizika od kontaminiranosti aflatoksinima, te propisuju obveze subjekata u poslovanju shranom.

Imajući u vidu odredbe Pravilnika o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje, te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja („Službeni glasnik BiH“, broj 5/13) kojima je propisano da Bosna i Hercegovina radi organizacije pooštrene razine kontrole treba od subjekata u poslovanju sa hranom, koji su odgovorni za pošiljke, zahtijevati da o pristizanju i prirodi takvih pošiljki unaprijed obavještavaju, u okviru Odluke je donesen i model obrasca Zajedničkog ulaznog dokumenta (ZUD). Također, radi osiguravanja određene razine jednoobraznosti, uzimajući u obzir pooštrenu razinu službenih kontrola, Odlukom je predviđeno da kontrole obuhvaćaju pregled dokumentacije, identifikacijski i fizički pregled, odnosno laboratorijske analize pošiljki, primjenjujući jasno definiran program sljedivosti.

Za nadzor nad primjenom Odluke nadležni su inspekcijski organi utvrđena člankom 4. Pravilnika o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja, a primjena Odluke ne dovodi u pitanje primjenu ostalih propisa o hrani pri uvozu koji su na snazi u Bosni i Hercegovini.