Obavijest o podnesenom zahtjevu za stavljanje genetički modificirane hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine

BRO-STARTER“, peletirana potpuna mješana hrana za tovljenje pilića starih do 10 dana;
BRO-FIN-I“, peletirana potpuna mješana hrana za pitanje pilića starih od 11. do 28. dana;
BRO – FINIŠER – II”, peletirana potpuna krmna mješavina za krajnje tovljenje pilića;
BRO – SUPER“, dopunska mješana hrana za tovljenje pilića;
NS-K“, peletirana potpuna krmna mješavina za kokoši nesilice konzumnih jaja;
NS – K – SUPER“, dopunska krmna mješavina za kokoši nesilice konzumnih jaja;
TL-STARTER“, dodatna mješana hrana za hranjenje teladi;
MK-18-PREMIUM“, melasirana dodatna mješana hrana krave muzare;
MK-SUPER-32“, melasirana dodatna mješana hrana za krave muzare;
MK-SUPER-35-PREMIUM“, melasirana dodatna mješana hrana za krave muzare;
SUPER-PIT“, dopunska mješana hrana za tovljenu prasad.

Agencija je, na osnovu člana 16. stav (3) Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje dostavila na razmatranje Vijeću za GMO kopiju kompletnog zahtjeva za izdavanje rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište hrane za životinje koja sadrži GMO.

U skladu sa članom 56. Zakona o genetički modificiranim organizmima (“Službeni glasnik BiH”, broj 23/09) i članom 18. Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje, od Vijeća za GMO je zatraženo pisano mišljenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište hrane za životinje koja sadrži GMO.

Agencija će blagovremeno obavijestiti javnost o daljim mjerama vezano za rješavanje navedenog zahtjeva.