Obavijest o povlačenju i opozivu proizvoda

Tokom provjere eventualnog prisustva na tržištu Bosne i Hercegovine proizvoda proizvođača „Mars Incorporated“, koji su predmet povlačenja u više zemalja EU i drugih zemalja, a koja je pokrenuta od strane nadležnih inspekcijskih organa entiteta i Brčko distrikta BiH na zahtjev Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine od 23.2.2016. godine, Agencija je kao kontakt tačka Sistema brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (DG SANTE EU RASFF) dana 24.2.2016. godine u poslijepodnevnim časovima zaprimila obavijest da je na tržište Bosne i Hercegovine isporučen proizvod ”Snickers Multipack” LOT: /07-08-16/601A2NLD03, proizvođača ”Mars Nederland B.V.”, Veghel, Holandija.

Sve podatke kojima raspolaže Agencija je po hitnom postupku dostavila na dalje postupanje nadležnim inspekcijskim organima entiteta i Brčko distrikta BiH, kao i nadležnom inspekcijskom organu prema mjestu sjedišta uvoznika proizvoda iz asortimana „Mars Incorporated“ za Bosnu i Hercegovinu.

Potrošačima koji eventualno posjeduju navedeni lot proizvoda preporučujemo da iste ne konzumiraju, te da obavijeste najbliži inspekcijski organ. Molimo da isto preduzmu i u slučaju da na policama u trgovinama primijete navedeni sporni lot proizvoda.

Obavijest se odnosi isključivo na gore naznačeni proizvod i oznaku serije/LOT-a!