Obavijest o povlačenju i opozivu proizvoda

Kompanija „dm drogerie markt d.o.o.“ obavijestila je 16. aprila 2018. godine Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine o dobrovoljnom povlačenju sa tržišta i opozivu sljedećeg proizvoda:

naziv proizvoda: dmBio napitak od soje s kalcijem
pakovanje: 1 l
rok trajanja: 18.1.2019.

Razlog povlačenja proizvoda sa tržišta i opoziva od potrošača je utvrđeno mikrobiološko odstupanje koje može dovesti do promjene u konzistenciji proizvoda.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je sve raspoložive informacije dostavila na dalje postupanje nadležnim inspekcijskim organima. Detaljnije informacije bit će dostupne po završetku inspekcijske kontrole i prijemu povratne informacije.