Obavijest o povlačenju i opozivu proizvoda

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine obavještava potrošače o povlačenju i opozivu sa tržišta dodatka prehrani ”organska ječmena trava” porijeklom iz Njemačke. Putem Sistema brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (EU RASFF) primljena je obavijest da je na tržište Bosne i Hercegovine, kao i još 12 zemalja u Evropi, isporučen proizvod za koji je laboratorijskom analizom utvrđeno prisustvo šiga toksin producirajuće E. coli

Naziv proizvoda kao na oznaci: Bio Gerstengraspulver

Naziv brenda: Hanoju

Kategorija: dijetetska hrana, dodatak prehrani

Veletrgovac: HANOJU Deutschland GmbH, Zum Rennplatz 6, Damme 49401, Germany

Oblik: granulirani fini prah

LOT: 2015-0114G/1, najbolje upotrijebiti do 30.06.2017.

Uvoznik u BiH: Mujezin, Gradačačka 1, 71000 Sarajevo, BiH

Utvrđeni rizik: Mikrobiološka kontaminacija E. coli, verotoksin producirajuća E. coli. Izolirani VTEC sojevi posjeduju šigatoksin1 kodirajući gen (stx1) 

Agencija je uputila predmetnu obavijest nadležnim inspekcijskim organima od kojih je zatraženo hitno postupanje, te povratna informacija o rezultatima inspekcijske kontrole.

Potrošačima koji eventualno raspolažu navedenim proizvodom preporučujemo da isti ne konzumiraju, a o dodatnim saznanjima javnost ćemo obavijestiti nakon završetka inspekcijske kontrole i prijema povratne informacije od nadležnih inspekcijskih organa.

 

Slikovni prikaz proizvoda:

EU RASFF BIOG