Obavijest o povlačenju i opozivu proizvoda zbog prisustva etilen oksida

Punomoćnik društva „Mars Wrigley's Confectionery“ obavijestio je Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine da je, zbog utvrđenog prisustva etilen oksida u aditivu koji je korišten u proizvodnji, pokrenut postupak povlačenja s tržišta Bosne i Hercegovine sljedećih sladolednih proizvoda:

 • SNICKERS Xtra Ice bar, pakovanje od 66 g, najbolje upotrijebiti do: 31.01.2023., LOT: 108E3DOE02;
 • SNICKERS Xtra Ice bar, pakovanje od 66 g, najbolje upotrijebiti do: 30.11.2022.,, LOT: 050B2 DOE02;
 • SNICKERS Xtra Ice bar, pakovanje od 66 g, najbolje upotrijebiti do: 31.12.2022., LOT: 101C2DOE02;
 • SNICKERS Xtra Ice bar, pakovanje od 66 g, najbolje upotrijebiti do: 31.12.2022., LOT: 101C3DOE02;
 • TWIX Ice bar, pakovanje od 34,2 g, najbolje upotrijebiti do: 31.10.2022., LOT: 047D1DOE01;
 • BOUNTY Ice bar, pakovanje od 39,1 g, najbolje upotrijebiti do: 28.02.2023., LOT: 109D3DOE02;
 • BOUNTY Ice bar, pakovanje od 39,1 g, najbolje upotrijebiti do: 28.02.2023., LOT: 109E2 DOE02;
 • BOUNTY Ice bar, pakovanje od 39,1 g, najbolje upotrijebiti do: 28.02.2023., LOT: 109F3DOE02;
 • SNICKERS Ice bar, pakovanje od 48 g, najbolje upotrijebiti do: 28.02.2023., LOT: 111D1DOE02;
 • SNICKERS Ice bar, pakovanje od 48 g, najbolje upotrijebiti do: 31.01.2023., LOT: 105E1DOE02;
 • SNICKERS Ice bar, pakovanje od 48 g, najbolje upotrijebiti do: 31.01.2023., LOT: 105E2DOE02;
 • SNICKERS Ice bar, pakovanje od 48 g, najbolje upotrijebiti do: 31.01.2023., LOT: 107F2DOE02;
 • TWIX XTRA Ice bar, pakovanje od 47 g, najbolje upotrijebiti do: 28.02.2023., LOT: 112A2DOE01;
 • TWIX XTRA Ice bar, pakovanje od 47 g, najbolje upotrijebiti do: 28.02.2023., LOT: 112A3DOE01;
 • M&M's Pnt Ice Stick, pakovanje od 62 g, najbolje upotrijebiti do: 31.07.2022., LOT: 107B3DOE01.

Pravilnikom o prehrambenim aditivima („Službeni glasnik BiH“, br. 33/18 i 06/21) propisano je da se etilen oksid ne smije koristiti za sterilizaciju aditiva, pa shodno naprijed navedenom, nije dozvoljeno stavljanje na tržište Bosne i Hercegovine prehrambenih proizvoda u čijem je proizvodnom procesu korišten etilen oksid.

U skladu sa odredbama Zakona o hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 50/04), ako subjekt u poslovanju s hranom zna ili opravdano sumnja da hrana koju je uvezao, proizveo, preradio, stavio na tržište ili distribuisao, ne zadovoljava zahtjeve zdravstvene ispravnosti, dužan je odmah spriječiti stavljanje hrane na tržište, odnosno u slučajevima kada proizvod nije više pod njegovom direktnom kontrolom o tome odmah obavijestiti nadležne organe. Ako je hrana već stigla do potrošača, subjekt u poslovanju s hranom mora efikasno i tačno obavijestiti potrošače o razlozima za njezino povlačenje, i ako je potrebno, od potrošača tražiti povrat hrane kojom su već opskrbljeni, kada ostale mjere nisu dovoljne za postizanje visokog nivoa zaštite zdravlja.

Ova obavijest odnosi se samo na proizvode s naprijed navedenim podacima!