Obavijest o trenutnom režimu rada Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine

U skladu s „Odlukom o postupanju institucija BiH u vezi s prijetnjom opasnosti po život i zdravlje zaposlenih uzrokovanih prisutnošću virusa Covid – 19“ koja je donesena na 5. vanrednoj sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine održanoj 17. marta 2020. godine, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine propisala je interne procedure kojima se osigurava nesmetan proces rada, uz smanjeni protok ljudi u slučajevima kada se poslovi mogu obavljati od kuće.

Režim rada, u skladu s navedenom Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, također je usklađen s mjerama koje su donijele entitetske i kantonalne vlasti prema sjedištu institucije, a koje se odnose na oblast sigurnosti zdravlja ljudi.

Osim redovne telefonske linije Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine (+387 36 336 950), u hitnim slučajevima možete pozvati i sljedeće telefonske brojeve:

+387 62 330 612 i

+387 65 589 593.

S ciljem prevencije širenja pandemije Covid – 19, ovu priliku koristimo kako bismo preporučili građanima da prate preporuke nadležnih zdravstvenih institucija i kriznih štabova u Bosni i Hercegovini te da se istih pridržavaju.