Obavijest o zahtjevima za stavljanje genetički modificirane hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine

Na osnovu člana 16., stav (4) Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje („Službeni glasnik BiH“, br. 78/12 i 62/15) obavještavamo javnost da je u periodu januar/februar 2016. godine Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine primila tri zahtjeva za stavljanje hrane za životinje koja sadrži genetički modificiranu soju (MON-Ø4Ø32-6) na tržište Bosne i Hercegovine, i to od strane sljedećih preduzeća:

  • Megamarket Kompani d.o.o., Gorice bb, 76100 Brčko,
  • Agro group d.o.o., Ive Andrića 4, 76100 Brčko i
  • Ilić trgovina d.o.o., Svetog Save 67, 75400 Zvornik.

Shodno odredbama člana 16. stav (3) Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje, Agencija je dostavila na razmatranje Vijeću za GMO  kopiju kompletnih zahtjeva za izdavanje rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište hrane za životinje koja sadrži GMO.

Vijeće za GMO, u skladu sa članom 56. Zakona o genetički modificiranim organizmima (“Službeni glasnik BiH”, broj 23/09) i članom 18. Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje, daje mišljenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište hrane za životinje koja sadrži GMO.